رتبه بندی شهرداری ها

این پایگاه بر اساس تعداد مقالات علمی نوشته شده برای هر یک از شهرداری ها، شهرداری های کشور را رتبه بندی می نماید.


آمار پژوهشهای حوزه شهری ایران در یک نگاه

1,293,752 کل مقالات 28,629 مقالات حوزه شهری 389,145 صفحه 106,208 تعداد نمایش شهرداری ها 0 فراخوان پژوهشی شهرداری* 44 طرح پژوهشی شهرداری* 97 کنفرانسهای شهرداری 5 نشریات شهرداری
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

برترین پژوهشگران شهرداریها

 • علیرضا طاهری زاده

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه و مدیر علمی پژوهشی سازمان بسیج شهرداری تهران


 • سید بهزاد محمدی

  کارشناس ارشد فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، شهرداری شیراز


 • امین اشرف زاده آیدنلو

  مدیر گروه و استاد دانشگاه رشته حمل و نقل دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری ارومیه، دانشگاه علم و فن و عضو کارگروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی.


 • حسین برنایی

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شیراز، معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز


 • ملیحه شهرکی نادر

  کارشناس ارشدعلوم باغبانی، سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری زاهدان


 • محمد سلحشوری

  مدیر توسعه و پژوهش شهرداری زنجان


 • مرتضی رمضانی

  مسئول کنترل نقشه منطقه ۱۰ شهرداری تبریزشهرداری های برتر ایران

رتبه بندی فوق بر اساس مجموع تعداد کل مقالاتی است که پژوهشگران و محققان کشور برای هر یک از شهرداری های ایران نوشته اند.


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.