رتبه بندی شهرداری ها

این پایگاه بر اساس تعداد مقالات علمی نوشته شده برای هر یک از شهرداری ها، شهرداری های کشور را رتبه بندی می نماید.


آمار پژوهشهای حوزه شهری ایران در یک نگاه

1,884,584 کل مقالات 38,753 مقالات حوزه شهری 540,835 صفحه 714,222 تعداد نمایش شهرداری ها 0 فراخوان پژوهشی شهرداری* 44 طرح پژوهشی شهرداری* 117 کنفرانسهای شهرداری 6 نشریات شهرداری
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

برترین پژوهشگران شهرداریها

 • علیرضا طاهری زاده

  مدیر کمیسیون اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران


 • سید بهزاد محمدی

  کارشناس GIS و برنامه ریزی شهری شهرداری شیراز


 • مریم عباسی

  فوق لیسانس عمران سازه و کارشناس اداره کل هماهنگی امور مناطق معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران


 • یونس مهرپویا

  کارشناس فنی ، عمران شهرداری منطقه ده - شهرداری مشهد


 • حسین برنایی

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شیراز، معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز


 • محمد سلحشوری

  مدیر توسعه و پژوهش شهرداری زنجان


 • ملیحه شهرکی نادر

  کارشناس ارشدعلوم باغبانی، سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری زاهدانشهرداری های برتر ایران

رتبه بندی فوق بر اساس مجموع تعداد کل مقالاتی است که پژوهشگران و محققان کشور برای هر یک از شهرداری های ایران نوشته اند.


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.