رتبه بندی شهرداری ها

این پایگاه بر اساس تعداد مقالات علمی نوشته شده برای هر یک از شهرداری ها، شهرداری های کشور را رتبه بندی می نماید.


آمار پژوهشهای حوزه شهری ایران در یک نگاه

1,154,356 کل مقالات 19,501 مقالات حوزه شهری 267,913 صفحه 23,458 تعداد نمایش شهرداری ها 0 فراخوان پژوهشی شهرداری* 26 طرح پژوهشی شهرداری* 93 کنفرانسهای شهرداری 5 نشریات شهرداری
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

برترین پژوهشگران شهرداریها

 • ملیحه شهرکی نادر

  کارشناس ارشدعلوم باغبانی، سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری زاهدان


 • جواد عابدینی طرقبه

  مسئول آزمایشگاههای سازمان بازیافت وتبدیل موادشهرداری مشهد


 • محمدرضا نورایی

  کارشناس ارشد فضای سبز ، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان


 • علی اکبر رحیمی

  مدیر مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری قم


 • حسین برنایی

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شیراز، معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز


 • مهدی برزویی خواه فومنی

  کارشناس مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری قم


 • امینه عزیزی شفیق

  کارشناس ارشد منابع انسانی،شهرداری زاهدانشهرداری های برتر ایران

رتبه بندی فوق بر اساس مجموع تعداد کل مقالاتی است که پژوهشگران و محققان کشور برای هر یک از شهرداری های ایران نوشته اند.


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.