رتبه بندی شهرداری ها

این پایگاه بر اساس تعداد مقالات علمی نوشته شده برای هر یک از شهرداری ها، شهرداری های کشور را رتبه بندی می نماید.


آمار پژوهشهای حوزه شهری ایران در یک نگاه

1,256,246 کل مقالات 27,076 مقالات حوزه شهری 368,344 صفحه 81,801 تعداد نمایش شهرداری ها 0 فراخوان پژوهشی شهرداری* 43 طرح پژوهشی شهرداری* 97 کنفرانسهای شهرداری 5 نشریات شهرداری
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

آخرین مقالات کنفرانسی حوزه شهری

برترین پژوهشگران شهرداریها

 • حسین برنایی

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شیراز، معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز


 • امین اشرف زاده آیدنلو

  کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه


 • ملیحه شهرکی نادر

  کارشناس ارشدعلوم باغبانی، سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری زاهدان


 • جواد عابدینی طرقبه

  مسئول آزمایشگاههای سازمان بازیافت وتبدیل موادشهرداری مشهد


 • مرتضی رمضانی

  مدرس دانشگاه، شهرداری بجنورد


 • محمد سلحشوری

  مدیر توسعه و پژوهش شهرداری زنجان


 • محمد دری

  معاون فنی واجرایی، سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری زاهدانشهرداری های برتر ایران

رتبه بندی فوق بر اساس مجموع تعداد کل مقالاتی است که پژوهشگران و محققان کشور برای هر یک از شهرداری های ایران نوشته اند.


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.