رتبه بندی شهرداری ها

این پایگاه بر اساس تعداد مقالات علمی نوشته شده برای هر یک از شهرداری ها، شهرداری های کشور را رتبه بندی می نماید.


آمار پژوهشهای حوزه شهری ایران در یک نگاه

1,169,647 کل مقالات 20,050 مقالات حوزه شهری 276,316 صفحه 34,208 تعداد نمایش شهرداری ها 0 فراخوان پژوهشی شهرداری* 26 طرح پژوهشی شهرداری* 93 کنفرانسهای شهرداری 5 نشریات شهرداری
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

برترین پژوهشگران شهرداریها

 • ملیحه شهرکی نادر

  کارشناس ارشدعلوم باغبانی، سازمان پارکها وفضای سبزشهرداری زاهدان


 • جواد عابدینی طرقبه

  مسئول آزمایشگاههای سازمان بازیافت وتبدیل موادشهرداری مشهد


 • حسین برنایی

  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی شیراز، معاونت برنامه ریزی شهرداری شیراز


 • محمدرضا نورایی

  کارشناس ارشد فضای سبز ، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان


 • علی اکبر رحیمی

  مدیر مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری قم


 • علیرضا طاهری زاده

  کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه و مدیر پژوهشی سازمان بسیج شهرداری تهران


 • مهدی برزویی خواه فومنی

  کارشناس مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری قمشهرداری های برتر ایران

رتبه بندی فوق بر اساس مجموع تعداد کل مقالاتی است که پژوهشگران و محققان کشور برای هر یک از شهرداری های ایران نوشته اند.


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.