کنفرانسهای شهرداری

پایگاه سیویلیکا مرجع نمایه سازی همایشهای علمی و مجلات پژوهشی تخصصی کشور می باشد. از سال 1385 تاکنون 117 کنفرانس و همایش علمی در حوزه شهرداریها و مدیریت شهری در کشور ثبت و برگزار شده است. در نمودار زیر توزیع سالانه همایشهای برگزار شده و آینده را مشاهده میکنید.

لیست کنفرانسهای شهرداری