شهرداری بجنورد

شهرداری بجنورد

آرم شهرداری بجنورد
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری بجنورد در رتبه 6 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 111 مقاله در رابطه با شهرداری بجنورد تهیه و منتشر شده است که شامل 108 مقاله کنفرانسی و 3 مقاله ژورنالی شامل 1,387 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 220 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بجنورد منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,507,513 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری بجنورد را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری بجنورد در یک نگاه

6 رتبه علمی 111 پژوهشها برای شهرداری بجنورد 1,387 صفحه 220 مقالات منتشر شده توسط شهرداری بجنورد

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری بجنورد تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری بجنورد

فهرست مقالات شهرداری بجنورد

از سال 1393 تا کنون تعداد 108 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری بجنورد منتشر شده است.