شهرداری تبریز

شهرداری تبریز

آرم شهرداری تبریز
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری تبریز در رتبه 5 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 154 مقاله در رابطه با شهرداری تبریز تهیه و منتشر شده است که شامل 116 مقاله کنفرانسی و 38 مقاله ژورنالی شامل 2,153 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 146 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری تبریز منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,432,495 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری تبریز را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری تبریز در یک نگاه

5 رتبه علمی 154 پژوهشها برای شهرداری تبریز 2,153 صفحه 146 مقالات منتشر شده توسط شهرداری تبریز

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری تبریز تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری تبریز

فهرست مقالات شهرداری تبریز

از سال 1386 تا کنون تعداد 116 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری تبریز منتشر شده است.