سلب مسئولیت

سلب مسئولیت

پایگاه رتبه بندی شهرداری ها (cty.ir) یک مجموعه تحقیقاتی است که بر اساس داده های مقالات نمایه شده در سیویلیکا فعالیت میکند. تحلیلها بر اساس اصول علم سنجی انجام می شوند نهایت تلاش ما افزایش دقت و صحت نتایج می باشد ولی با توجه به حجم انبوه داده ها، و خطای داده های ورودی، امکان بروز خطا در نتایج وجود دارد.
این پایگاه هیچ گونه مسئولیتی را در خصوص هر گونه استفاده از نتایج این داده ها بر عهده نمی گیرد.