شهرداری زاهدان

شهرداری زاهدان

آرم شهرداری زاهدان
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری زاهدان در رتبه 9 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 90 مقاله در رابطه با شهرداری زاهدان تهیه و منتشر شده است که شامل 81 مقاله کنفرانسی و 9 مقاله ژورنالی شامل 1,288 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 492 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری زاهدان منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری زاهدان را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری زاهدان در یک نگاه

9 رتبه علمی 90 پژوهشها برای شهرداری زاهدان 1,288 صفحه 492 مقالات منتشر شده توسط شهرداری زاهدان

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری زاهدان تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری زاهدان

فهرست مقالات شهرداری زاهدان

از سال 1387 تا کنون تعداد 81 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری زاهدان منتشر شده است.