رتبه شهرداری ها در سال 1397

رتبه بندی شهرداری ها در سال 1397

رتبه بندی شهرداری ها بر اساس مقالات نوشته شده در سال 1397


درجه علمی شهرداری ها چیست؟

منظور از درجه بندی علمی شهرداری ها، رده بندی شهرداری های کشور بر اساس تعداد مقالاتی است که توسط پژوهشگران و نخبگان کشور با محوریت هر شهرداری تهیه و در کنفرانسها علمی و ژورنالهای تخصصی ثبت و منتشر شده است.

در هر یک از مقالات به صورت مشخص روی یکی از موضوعات هر شهرداری تحقیق و مطالعه شده است.

مقاله چه ارزشی برای شهرداری دارد؟

هیچ حوزه حرفه ای مبرا از تحقیق و توسعه نیست.
عمده مقالات نوشته شده برای شهرداری ها، از نوع مطالعات موردی هستند که توسط محققان مختلف به صورت پروژه های اختصاصی و یا در قالب پایان نامه ها انجام شده و نتایج آن در قالب مقالات تخصصی به صورت عمومی منتشر شده است.

شهرداری هایی که بیشترین ارتباط را با پژوهشگران و دانشگاهیان داشتند و مقالات بیشتری در مطالعه و بررسی آنها تهیه شده در این بخش مشخص و پیشرو هستند.

جایگاه سیویلیکا چیست؟

پایگاه سیویلیکا (civilica.com) ناشر تخصصی مقالات کنفرانسها و ژورنالهای علمی کشور است و مقالاتی که مورد تایید هیات داوران کنفرانسها و ژورنالهای کشور بوده است را نمایه می نماید. مقالات پس از نمایه سازی به صورت لحظه ای تحلیل محتوایی می شوند و نتایج مقالات در قالبهای مختلفی برای صنعتهای مختلف نمایش داده می شود. سیویلیکا هیچ گونه داوری روی مقالات و نتایج تحلیلها انجام نمی دهد و نتایج را به صورت شفاف، مستند و قابل دسترسی منتشر می نماید.

ما چه کمکی می توانیم ارائه نماییم؟

این پایگاه به صورت مشخص می تواند همکاریها و حمایتهای زیر را برای شهرداری ها و واحدهای تحقیق و توسعه ارائه نماید

  • امکان ارائه دفترچه های پژوهشی، شامل فول تکست کلیه مقالات منتشر شده برای یک شهر یا موضوع خاص و یا در محور علمی مشخص در قالب PDF و یا لوح فشرده.
  • همکاری با شهرداری ها برای تدوین فراخوانهای علمی و پژوهشی برای انجام مطالعات ویژه توسط محققان و انتشار هر چه وسیعتر این فراخوانها در سطح جامعه علمی کشور
  • همکاری با شهرداری ها به منظور ارتباط قویتر با جامعه دانشگاهی و حمایت مادی از پایان نامه های تعریف شده و یا هدایت پایان نامه ها به منظور پوشش نیازهای علمی