درجه شهرداری تهران

شهرداری تهران

آرم شهرداری تهران
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری تهران در رتبه 1 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 1585 مقاله در رابطه با شهرداری تهران تهیه و منتشر شده است که شامل 1412 مقاله کنفرانسی و 173 مقاله ژورنالی شامل 22,881 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 1042 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری تهران منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,117,512 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری تهران را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری تهران در یک نگاه

1 رتبه علمی 1585 پژوهشها برای شهرداری تهران 22,881 صفحه 1042 مقالات منتشر شده توسط شهرداری تهران

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری تهران تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری تهران

فهرست مقالات شهرداری تهران

از سال 1375 تا کنون تعداد 1412 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری تهران منتشر شده است.