شهرداری همدان

شهرداری همدان

آرم شهرداری همدان
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری همدان در رتبه 20 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 45 مقاله در رابطه با شهرداری همدان تهیه و منتشر شده است که شامل 36 مقاله کنفرانسی و 9 مقاله ژورنالی شامل 635 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 101 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری همدان منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری همدان را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری همدان در یک نگاه

20 رتبه علمی 45 پژوهشها برای شهرداری همدان 635 صفحه 101 مقالات منتشر شده توسط شهرداری همدان

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری همدان تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری همدان

فهرست مقالات شهرداری همدان

از سال 1392 تا کنون تعداد 36 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری همدان منتشر شده است.