شهرداری کوهدشت

شهرداری کوهدشت

بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری کوهدشت در رتبه 58 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 8 مقاله در رابطه با شهرداری کوهدشت تهیه و منتشر شده است که شامل 3 مقاله کنفرانسی و 5 مقاله ژورنالی شامل 104 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 27 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کوهدشت منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,404,837 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری کوهدشت را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری کوهدشت در یک نگاه

58 رتبه علمی 8 پژوهشها برای شهرداری کوهدشت 104 صفحه 27 مقالات منتشر شده توسط شهرداری کوهدشت

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری کوهدشت تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری کوهدشت

فهرست مقالات شهرداری کوهدشت

از سال 1395 تا کنون تعداد 3 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری کوهدشت منتشر شده است.