شهرداری کوهدشت

شهرداری کوهدشت

بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری کوهدشت در رتبه 55 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 9 مقاله در رابطه با شهرداری کوهدشت تهیه و منتشر شده است که شامل 4 مقاله کنفرانسی و 5 مقاله ژورنالی شامل 125 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 33 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کوهدشت منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری کوهدشت را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری کوهدشت در یک نگاه

55 رتبه علمی 9 پژوهشها برای شهرداری کوهدشت 125 صفحه 33 مقالات منتشر شده توسط شهرداری کوهدشت

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری کوهدشت تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری کوهدشت

فهرست مقالات شهرداری کوهدشت

از سال 1395 تا کنون تعداد 4 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری کوهدشت منتشر شده است.