شهرداری جیرفت

شهرداری جیرفت

بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری جیرفت در رتبه 81 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 5 مقاله در رابطه با شهرداری جیرفت تهیه و منتشر شده است که شامل 4 مقاله کنفرانسی و 1 مقاله ژورنالی شامل 71 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 6 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری جیرفت منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,472,758 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری جیرفت را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری جیرفت در یک نگاه

81 رتبه علمی 5 پژوهشها برای شهرداری جیرفت 71 صفحه 6 مقالات منتشر شده توسط شهرداری جیرفت

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری جیرفت تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری جیرفت

فهرست مقالات شهرداری جیرفت

از سال 1395 تا کنون تعداد 4 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری جیرفت منتشر شده است.