شهرداری قدس

شهرداری قدس

آرم شهرداری قدس
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری قدس در رتبه 57 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 8 مقاله در رابطه با شهرداری قدس تهیه و منتشر شده است که شامل 6 مقاله کنفرانسی و 2 مقاله ژورنالی شامل 271 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 1 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری قدس منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,404,738 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری قدس را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری قدس در یک نگاه

57 رتبه علمی 8 پژوهشها برای شهرداری قدس 271 صفحه 1 مقالات منتشر شده توسط شهرداری قدس

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری قدس تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری قدس

فهرست مقالات شهرداری قدس

از سال 1394 تا کنون تعداد 6 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری قدس منتشر شده است.