شهرداری اسلامشهر

شهرداری اسلامشهر

آرم شهرداری اسلامشهر
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری اسلامشهر در رتبه 38 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 20 مقاله در رابطه با شهرداری اسلامشهر تهیه و منتشر شده است که شامل 20 مقاله کنفرانسی و 0 مقاله ژورنالی شامل 215 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 82 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اسلامشهر منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری اسلامشهر را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری اسلامشهر در یک نگاه

38 رتبه علمی 20 پژوهشها برای شهرداری اسلامشهر 215 صفحه 82 مقالات منتشر شده توسط شهرداری اسلامشهر

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری اسلامشهر تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری اسلامشهر

فهرست مقالات شهرداری اسلامشهر

از سال 1392 تا کنون تعداد 20 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری اسلامشهر منتشر شده است.