شهرداری خمینی شهر

شهرداری خمینی شهر

آرم شهرداری خمینی شهر
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری خمینی شهر در رتبه 62 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 8 مقاله در رابطه با شهرداری خمینی شهر تهیه و منتشر شده است که شامل 5 مقاله کنفرانسی و 3 مقاله ژورنالی شامل 70 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 23 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری خمینی شهر منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,864,364 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری خمینی شهر را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری خمینی شهر در یک نگاه

62 رتبه علمی 8 پژوهشها برای شهرداری خمینی شهر 70 صفحه 23 مقالات منتشر شده توسط شهرداری خمینی شهر

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری خمینی شهر تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری خمینی شهر

فهرست مقالات شهرداری خمینی شهر

از سال 1394 تا کنون تعداد 5 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری خمینی شهر منتشر شده است.