شهرداری اردبیل

شهرداری اردبیل

آرم شهرداری اردبیل
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری اردبیل در رتبه 25 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 33 مقاله در رابطه با شهرداری اردبیل تهیه و منتشر شده است که شامل 30 مقاله کنفرانسی و 3 مقاله ژورنالی شامل 388 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 40 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اردبیل منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری اردبیل را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری اردبیل در یک نگاه

25 رتبه علمی 33 پژوهشها برای شهرداری اردبیل 388 صفحه 40 مقالات منتشر شده توسط شهرداری اردبیل

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری اردبیل تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری اردبیل

فهرست مقالات شهرداری اردبیل

از سال 1391 تا کنون تعداد 30 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری اردبیل منتشر شده است.