شهرداری یزد

شهرداری یزد

آرم شهرداری یزد
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری یزد در رتبه 16 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 55 مقاله در رابطه با شهرداری یزد تهیه و منتشر شده است که شامل 44 مقاله کنفرانسی و 11 مقاله ژورنالی شامل 789 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 105 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری یزد منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری یزد را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری یزد در یک نگاه

16 رتبه علمی 55 پژوهشها برای شهرداری یزد 789 صفحه 105 مقالات منتشر شده توسط شهرداری یزد

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری یزد تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری یزد

فهرست مقالات شهرداری یزد

از سال 1392 تا کنون تعداد 44 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری یزد منتشر شده است.