شهرداری بندرعباس

شهرداری بندرعباس

آرم شهرداری بندرعباس
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری بندرعباس در رتبه 27 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 30 مقاله در رابطه با شهرداری بندرعباس تهیه و منتشر شده است که شامل 27 مقاله کنفرانسی و 3 مقاله ژورنالی شامل 390 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 90 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بندرعباس منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری بندرعباس را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری بندرعباس در یک نگاه

27 رتبه علمی 30 پژوهشها برای شهرداری بندرعباس 390 صفحه 90 مقالات منتشر شده توسط شهرداری بندرعباس

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری بندرعباس تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری بندرعباس

فهرست مقالات شهرداری بندرعباس

از سال 1392 تا کنون تعداد 27 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری بندرعباس منتشر شده است.