شهرداری بابلسر

شهرداری بابلسر

آرم شهرداری بابلسر
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری بابلسر در رتبه 52 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 9 مقاله در رابطه با شهرداری بابلسر تهیه و منتشر شده است که شامل 7 مقاله کنفرانسی و 2 مقاله ژورنالی شامل 133 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 16 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بابلسر منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری بابلسر را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری بابلسر در یک نگاه

52 رتبه علمی 9 پژوهشها برای شهرداری بابلسر 133 صفحه 16 مقالات منتشر شده توسط شهرداری بابلسر

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری بابلسر تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری بابلسر

فهرست مقالات شهرداری بابلسر

از سال 1386 تا کنون تعداد 7 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری بابلسر منتشر شده است.