شهرداری ساری

شهرداری ساری

آرم شهرداری ساری
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری ساری در رتبه 17 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 53 مقاله در رابطه با شهرداری ساری تهیه و منتشر شده است که شامل 47 مقاله کنفرانسی و 6 مقاله ژورنالی شامل 833 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 40 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ساری منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری ساری را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری ساری در یک نگاه

17 رتبه علمی 53 پژوهشها برای شهرداری ساری 833 صفحه 40 مقالات منتشر شده توسط شهرداری ساری

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری ساری تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری ساری

فهرست مقالات شهرداری ساری

از سال 1391 تا کنون تعداد 47 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری ساری منتشر شده است.