شهرداری بروجرد

شهرداری بروجرد

آرم شهرداری بروجرد
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری بروجرد در رتبه 46 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 15 مقاله در رابطه با شهرداری بروجرد تهیه و منتشر شده است که شامل 15 مقاله کنفرانسی و 0 مقاله ژورنالی شامل 183 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 7 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بروجرد منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری بروجرد را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری بروجرد در یک نگاه

46 رتبه علمی 15 پژوهشها برای شهرداری بروجرد 183 صفحه 7 مقالات منتشر شده توسط شهرداری بروجرد

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری بروجرد تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری بروجرد

فهرست مقالات شهرداری بروجرد

از سال 1392 تا کنون تعداد 15 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری بروجرد منتشر شده است.