شهرداری خرم آباد

شهرداری خرم آباد

آرم شهرداری خرم آباد
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری خرم آباد در رتبه 39 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 19 مقاله در رابطه با شهرداری خرم آباد تهیه و منتشر شده است که شامل 18 مقاله کنفرانسی و 1 مقاله ژورنالی شامل 279 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 48 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری خرم آباد منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری خرم آباد را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری خرم آباد در یک نگاه

39 رتبه علمی 19 پژوهشها برای شهرداری خرم آباد 279 صفحه 48 مقالات منتشر شده توسط شهرداری خرم آباد

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری خرم آباد تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری خرم آباد

فهرست مقالات شهرداری خرم آباد

از سال 1389 تا کنون تعداد 18 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری خرم آباد منتشر شده است.