شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

آرم شهرداری گرگان
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری گرگان در رتبه 15 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 58 مقاله در رابطه با شهرداری گرگان تهیه و منتشر شده است که شامل 52 مقاله کنفرانسی و 6 مقاله ژورنالی شامل 857 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 48 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری گرگان منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری گرگان را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری گرگان در یک نگاه

15 رتبه علمی 58 پژوهشها برای شهرداری گرگان 857 صفحه 48 مقالات منتشر شده توسط شهرداری گرگان

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری گرگان تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری گرگان

فهرست مقالات شهرداری گرگان

از سال 1390 تا کنون تعداد 52 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری گرگان منتشر شده است.