شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه

آرم شهرداری کرمانشاه
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری کرمانشاه در رتبه 21 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 43 مقاله در رابطه با شهرداری کرمانشاه تهیه و منتشر شده است که شامل 36 مقاله کنفرانسی و 7 مقاله ژورنالی شامل 581 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 18 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرمانشاه منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری کرمانشاه را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری کرمانشاه در یک نگاه

21 رتبه علمی 43 پژوهشها برای شهرداری کرمانشاه 581 صفحه 18 مقالات منتشر شده توسط شهرداری کرمانشاه

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری کرمانشاه تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری کرمانشاه

فهرست مقالات شهرداری کرمانشاه

از سال 1389 تا کنون تعداد 36 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری کرمانشاه منتشر شده است.