شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان

آرم شهرداری سیرجان
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری سیرجان در رتبه 30 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 26 مقاله در رابطه با شهرداری سیرجان تهیه و منتشر شده است که شامل 26 مقاله کنفرانسی و 0 مقاله ژورنالی شامل 377 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 70 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری سیرجان منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری سیرجان را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری سیرجان در یک نگاه

30 رتبه علمی 26 پژوهشها برای شهرداری سیرجان 377 صفحه 70 مقالات منتشر شده توسط شهرداری سیرجان

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری سیرجان تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری سیرجان

فهرست مقالات شهرداری سیرجان

از سال 1394 تا کنون تعداد 26 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری سیرجان منتشر شده است.