شهرداری کرمان

شهرداری کرمان

آرم شهرداری کرمان
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری کرمان در رتبه 33 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 23 مقاله در رابطه با شهرداری کرمان تهیه و منتشر شده است که شامل 20 مقاله کنفرانسی و 3 مقاله ژورنالی شامل 353 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 34 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرمان منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,864,364 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری کرمان را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری کرمان در یک نگاه

33 رتبه علمی 23 پژوهشها برای شهرداری کرمان 353 صفحه 34 مقالات منتشر شده توسط شهرداری کرمان

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری کرمان تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری کرمان

فهرست مقالات شهرداری کرمان

از سال 1393 تا کنون تعداد 20 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری کرمان منتشر شده است.