شهرداری قم

شهرداری قم

آرم شهرداری قم
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری قم در رتبه 18 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 49 مقاله در رابطه با شهرداری قم تهیه و منتشر شده است که شامل 40 مقاله کنفرانسی و 9 مقاله ژورنالی شامل 714 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 70 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری قم منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری قم را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری قم در یک نگاه

18 رتبه علمی 49 پژوهشها برای شهرداری قم 714 صفحه 70 مقالات منتشر شده توسط شهرداری قم

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری قم تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری قم

فهرست مقالات شهرداری قم

از سال 1389 تا کنون تعداد 40 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری قم منتشر شده است.