شهرداری قزوین

شهرداری قزوین

آرم شهرداری قزوین
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری قزوین در رتبه 23 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 41 مقاله در رابطه با شهرداری قزوین تهیه و منتشر شده است که شامل 32 مقاله کنفرانسی و 9 مقاله ژورنالی شامل 614 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 51 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری قزوین منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری قزوین را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری قزوین در یک نگاه

23 رتبه علمی 41 پژوهشها برای شهرداری قزوین 614 صفحه 51 مقالات منتشر شده توسط شهرداری قزوین

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری قزوین تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری قزوین

فهرست مقالات شهرداری قزوین

از سال 1392 تا کنون تعداد 32 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری قزوین منتشر شده است.