شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

آرم شهرداری شیراز
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری شیراز در رتبه 3 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 568 مقاله در رابطه با شهرداری شیراز تهیه و منتشر شده است که شامل 510 مقاله کنفرانسی و 58 مقاله ژورنالی شامل 7,110 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 1310 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شیراز منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,531,901 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری شیراز را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری شیراز در یک نگاه

3 رتبه علمی 568 پژوهشها برای شهرداری شیراز 7,110 صفحه 1310 مقالات منتشر شده توسط شهرداری شیراز

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری شیراز تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری شیراز

فهرست مقالات شهرداری شیراز

از سال 1387 تا کنون تعداد 510 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری شیراز منتشر شده است.