شهرداری شیراز

شهرداری شیراز

آرم شهرداری شیراز
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری شیراز در رتبه 3 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 456 مقاله در رابطه با شهرداری شیراز تهیه و منتشر شده است که شامل 409 مقاله کنفرانسی و 47 مقاله ژورنالی شامل 5,799 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 963 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شیراز منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,472,878 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری شیراز را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری شیراز در یک نگاه

3 رتبه علمی 456 پژوهشها برای شهرداری شیراز 5,799 صفحه 963 مقالات منتشر شده توسط شهرداری شیراز

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری شیراز تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری شیراز

فهرست مقالات شهرداری شیراز

از سال 1387 تا کنون تعداد 409 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری شیراز منتشر شده است.