شهرداری شاهرود

شهرداری شاهرود

آرم شهرداری شاهرود
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری شاهرود در رتبه 36 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 21 مقاله در رابطه با شهرداری شاهرود تهیه و منتشر شده است که شامل 20 مقاله کنفرانسی و 1 مقاله ژورنالی شامل 259 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 118 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شاهرود منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,864,364 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری شاهرود را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری شاهرود در یک نگاه

36 رتبه علمی 21 پژوهشها برای شهرداری شاهرود 259 صفحه 118 مقالات منتشر شده توسط شهرداری شاهرود

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری شاهرود تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری شاهرود

فهرست مقالات شهرداری شاهرود

از سال 1389 تا کنون تعداد 20 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری شاهرود منتشر شده است.