شهرداری سمنان

شهرداری سمنان

آرم شهرداری سمنان
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری سمنان در رتبه 22 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 41 مقاله در رابطه با شهرداری سمنان تهیه و منتشر شده است که شامل 28 مقاله کنفرانسی و 13 مقاله ژورنالی شامل 628 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 71 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری سمنان منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری سمنان را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری سمنان در یک نگاه

22 رتبه علمی 41 پژوهشها برای شهرداری سمنان 628 صفحه 71 مقالات منتشر شده توسط شهرداری سمنان

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری سمنان تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری سمنان

فهرست مقالات شهرداری سمنان

از سال 1390 تا کنون تعداد 28 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری سمنان منتشر شده است.