شهرداری بجنورد

شهرداری بجنورد

آرم شهرداری بجنورد
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری بجنورد در رتبه 6 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 98 مقاله در رابطه با شهرداری بجنورد تهیه و منتشر شده است که شامل 96 مقاله کنفرانسی و 2 مقاله ژورنالی شامل 1,223 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 192 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بجنورد منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,472,758 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری بجنورد را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری بجنورد در یک نگاه

6 رتبه علمی 98 پژوهشها برای شهرداری بجنورد 1,223 صفحه 192 مقالات منتشر شده توسط شهرداری بجنورد

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری بجنورد تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری بجنورد

فهرست مقالات شهرداری بجنورد

از سال 1393 تا کنون تعداد 96 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری بجنورد منتشر شده است.