شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

آرم شهرداری مشهد
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری مشهد در رتبه 2 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 691 مقاله در رابطه با شهرداری مشهد تهیه و منتشر شده است که شامل 619 مقاله کنفرانسی و 72 مقاله ژورنالی شامل 10,417 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 1022 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری مشهد منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,472,758 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری مشهد را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری مشهد در یک نگاه

2 رتبه علمی 691 پژوهشها برای شهرداری مشهد 10,417 صفحه 1022 مقالات منتشر شده توسط شهرداری مشهد

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری مشهد تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری مشهد

فهرست مقالات شهرداری مشهد

از سال 1385 تا کنون تعداد 619 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری مشهد منتشر شده است.