شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند

آرم شهرداری بیرجند
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری بیرجند در رتبه 37 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 20 مقاله در رابطه با شهرداری بیرجند تهیه و منتشر شده است که شامل 19 مقاله کنفرانسی و 1 مقاله ژورنالی شامل 225 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 248 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بیرجند منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,929,845 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری بیرجند را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری بیرجند در یک نگاه

37 رتبه علمی 20 پژوهشها برای شهرداری بیرجند 225 صفحه 248 مقالات منتشر شده توسط شهرداری بیرجند

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری بیرجند تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری بیرجند

فهرست مقالات شهرداری بیرجند

از سال 1393 تا کنون تعداد 19 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری بیرجند منتشر شده است.