شهرداری شهرکرد

شهرداری شهرکرد

آرم شهرداری شهرکرد
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری شهرکرد در رتبه 29 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 26 مقاله در رابطه با شهرداری شهرکرد تهیه و منتشر شده است که شامل 26 مقاله کنفرانسی و 0 مقاله ژورنالی شامل 304 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 34 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شهرکرد منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری شهرکرد را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری شهرکرد در یک نگاه

29 رتبه علمی 26 پژوهشها برای شهرداری شهرکرد 304 صفحه 34 مقالات منتشر شده توسط شهرداری شهرکرد

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری شهرکرد تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری شهرکرد

فهرست مقالات شهرداری شهرکرد

از سال 1395 تا کنون تعداد 26 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری شهرکرد منتشر شده است.