شهرداری ایلام

شهرداری ایلام

آرم شهرداری ایلام
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری ایلام در رتبه 19 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 45 مقاله در رابطه با شهرداری ایلام تهیه و منتشر شده است که شامل 42 مقاله کنفرانسی و 3 مقاله ژورنالی شامل 696 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 43 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری ایلام منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری ایلام را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری ایلام در یک نگاه

19 رتبه علمی 45 پژوهشها برای شهرداری ایلام 696 صفحه 43 مقالات منتشر شده توسط شهرداری ایلام

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری ایلام تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری ایلام

فهرست مقالات شهرداری ایلام

از سال 1393 تا کنون تعداد 42 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری ایلام منتشر شده است.