درجه شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

آرم شهرداری اصفهان
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری اصفهان در رتبه 4 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 215 مقاله در رابطه با شهرداری اصفهان تهیه و منتشر شده است که شامل 201 مقاله کنفرانسی و 14 مقاله ژورنالی شامل 2,871 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 243 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری اصفهان منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,117,512 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری اصفهان را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری اصفهان در یک نگاه

4 رتبه علمی 215 پژوهشها برای شهرداری اصفهان 2,871 صفحه 243 مقالات منتشر شده توسط شهرداری اصفهان

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری اصفهان تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری اصفهان

فهرست مقالات شهرداری اصفهان

از سال 1385 تا کنون تعداد 201 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری اصفهان منتشر شده است.