شهرداری تبریز

شهرداری تبریز

آرم شهرداری تبریز
بر اساس تحلیل و آنالیز حجم عظیمی از محتوای علمی و دانشگاهی کشور، شهرداری تبریز در رتبه 5 از نظر تعداد مقالات پژوهشی نوشته شده در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تا کنون 176 مقاله در رابطه با شهرداری تبریز تهیه و منتشر شده است که شامل 123 مقاله کنفرانسی و 53 مقاله ژورنالی شامل 2,490 صفحه می باشد.بر اساس تحلیلهای علم سنجی در سیویلیکا، تاکنون 184 مقاله توسط پژوهشگران و کارشناسان شهرداری تبریز منتشر و نمایه شده است.

ما تاکنون در پایگاه سیویلیکا 1,884,584 مقاله علمی و تخصصی از کنفرانسها و ژورنالهای کشور را نمایه و تحلیل نموده ایم.
در زیر می توانید تعدادی از عناوین مقالات نوشته شده برای شهرداری تبریز را مشاهده نمایید.


آمار پژوهشی شهرداری تبریز در یک نگاه

5 رتبه علمی 176 پژوهشها برای شهرداری تبریز 2,490 صفحه 184 مقالات منتشر شده توسط شهرداری تبریز

رتبه بندی بر اساس تعداد مقالاتی است که برای شهرداری تبریز تهیه و نوشته شده است و بر اساس تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران این شهرداری نمی باشد.

نمودار چگالی کلیدواژه های مهم در مقالات شهرداری تبریز

فهرست مقالات شهرداری تبریز

از سال 1386 تا کنون تعداد 123 مقاله در کنفرانسهای تخصصی کشور با موضوع شهرداری تبریز منتشر شده است.